Основни образци

Промишлено производство Zumex
КОМПОНЕНТИ

  • Система за за захранване (за подаване на материала)
  • Конвейер
  • Система за изстискване
  • Контейнер за отпадъците от производството
  • Система от ротативни сита
  • Електрическо табло
  • Ниво на търсене на сок: високо
  • Видове бизнес: промишлен