Mашини на самообслужване


В много места няма пряк достъп до точката за продажби с осигуряване на пряко обслужване. Същевременно потребителите продължават да търсят едни и същи неща – достъп до консумация на храни при най-високи гаранции за това те да бъдат пресни и естествени.

В този план системата за автоматични продажби, т.е. за използване на машини-автомати, придобива допълнителна важност. Zumex има също решение за осигуряване на прясно изстискан сок – ново устройство с охлаждане, което е с улеснена експлоатация и функционалност, като наред с това се подобрява доходността на този бизнес-модел