Сертификати и гаранция


Цел от първостепенно значение на Zumex USA Inc е да гарантира на клиентите си перфектна работа на машините си.

За постигането на тази цел ние не само полагаме максимални усилия за осигуряване на машини от най-високо качество, но и предоставяме необходимото за тях обслужване за да удовлетворим очакванията на клиентите си.

Приканваме ви да намерите по-долу повече информация относно услугите, предоставяни от Zumex USA Inc на клиентите си.

Гаранции

Ние предлагаме чрез дистрибуторите си гаранции за всички свои производствени линии, което се дължи на високото им качество, така че вие може да се възползвате с пълно доверие от тях.

Гаранционните условия за отделните продукти са както следва:

Оборудване на Zumex за обслужване с хранителни продукти и търгови на дребно

Сокоизстисквачки - гаранция: 2 години
Комбинирани сокоизстисквачки (за различни плодове) - гаранция: 2 години
Оборудване на Zumex за промишлено производство - гаранция: 1 година
Машини-автомати на Zumex за самообслужване - гаранция: 1 година
Мобилен пункт на Zumex (Zumex Mobile) - гаранция: 1 година
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНОСТИ ПО ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ:

Продуките на Zumex USA Inc са с гаранции, покриващи всички материални и конструктивни дефекти, които могат да бъдат вредни по отношение на нормалното функциониране, но ако не имало никаква малфункция на вътрешната им част или на механизмите им.

От гаранциите се изключват: труд, транспорт, износени при нормалното износване и късане части, повреди, възникнали от неправилна експлоатация или неправилно монтиране, както и всички повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства.

Манипулациите с идентификационния етикет на машината анулират гаранцията.

Подмяна на оригинални части

Zumex USA Inc препоръчва да се използват само резервни части и допълнителни принадлежности на Zumex USA Inc за поддържане на машината в перфектно състояние. Тези части са специално пригодени за вашия тип машина и са преминали стриктен контрол от наша страна за да се осигури изпълнението на високите стандарти на Zumex USA Inc. по отношение на тяхната надеждност, безопасност и качество.

Всички наши оригинални резервни части са с 3-месечен гранционен срок.